LATIHAN KOORDINASI

                 GAMBAR 1

 

KEDUDUKAN BADAN PADA PERMULAAN

( GAMBAR 1 ) :

 

- Duduk bersila seperti di gambar
  sebelah

- Pastikan badan dan kepala dalam
  keadaan menegak dan kepala tidak
  mendongak

 

ALATAN YANG DIGUNAKAN        :

- Bola plastik / permainan yang boleh
  menarik perhatian mereka

 

                          GAMBAR 2

 

ARAHAN ( GAMBAR 2 ) :

1) Letakkan bola / permainan dihadapan dan
disebelah kiri anak anda pada jarak yang
mereka boleh capai

2) Pastikan anak anda menggunakan tangan kiri
mereka untuk mencapai bola / permainan
tersebut

 

                   GAMBAR 3

 

MASA ( GAMBAR 3 ) :

- 8 – 10 minit  ; 2 kali Sehari

 

Tips    :

- Ibu bapa perlu berada di belakang
 mereka sepanjang aktiviti ini dijalankan

 

Faedah :

- Untuk melatih anak anda duduk dalam
keadaan yang betul

- Untuk melatih anak anda
  menggunakan tangan kiri