ABSTRAK

Kromosom : Struktur yang mempunyai nukleus sel-sel hidup dimana ia mengandungi maklumat yang di warisi daripada ibu dan bapa. Ia mengandungi kod genetik yang mengawal dan mengarah pembahagian, pertumbuhan dan fungsi sel. Seorang individu normal mempunyai 46 kromosom . Setiap 23 kromosom di warisi daripada ibu, manakala bakinya di warisi daripada bapa. Setiap individu mempunyai kod genetik yang unik (kecuali kembar seiras). Keunikan inilah yang menyebabkan penampilan fizikal setiap individu berbeza-beza.

User

N.A.S. Ismail

 

Terbahagi kepada :